Opleiding

Mijn naam is mr. Wim P.M. Thijssen. Ik behaalde mijn Gymnasium B diploma in 1978. Vervolgens studeerde ik twee jaar Natuur- en Wiskunde aan de Rijks Universiteit Utrecht. Aansluitend ging ik in militaire dienst. Na afgezwaaid te zijn, studeerde ik rechten (privaatrechtelijke afstudeerrichting), eveneens aan de Rijks Universiteit Utrecht. Naast mijn studie werkte ik als student-assistent Romeins Recht bij die universiteit. Ik schreef mijn afstudeerscriptie onder de titel “De positie van de vrouw in het Romeinse erfrecht”. Ik studeerde af in 1985.

Werkzaamheden

Na mijn afstuderen werkte ik een aantal jaren als pensioenjurist bij Nationale-Nederlanden in Rotterdam. Aansluitend werd ik in 1990 Hoofd Juridische Zaken van het pensioenbedrijf van Delta Lloyd in Amsterdam. In 1994 maakte ik de overstap naar de advocatuur. Ik werkte bijna 6 jaar bij NautaDutilh in Rotterdam. Met ingang van 1 januari 2000 richtte ik mijn eigen kantoor op. Momenteel ben ik als advocaat verbonden aan Pensioenadvocaten.nl. Dit is een onafhankelijk advocatenkantoor dat zich volledig in het pensioenrecht heeft gespecialiseerd.

Nevenwerkzaamheden

Ik ben verbonden aan het VU Expertisecentrum Pensioenrecht. In dat kader ben ik docent bij de leergang voor Certified Pension Lawyer of Certified Pensioen Consultant van die universiteit. Verder ben ik docent voor het onderdeel “recht” van de opleiding voor Pensioenexecutives van de Erasmus School of Economics & Accounting van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik ben vaste annotator van Pensioen Jurisprudentie. Ook ben ik auteur van het boek Pensioen en scheiding, deel 3 in de reeks Monografieën (echt)scheidingsrecht van Sdu uitgevers (verschenen eind 2016). Ik ben mede auteur van Pensioenwet, Analyse en commentaar, onder redactie van prof. dr. E. Lutjens. Het hoofdstuk Pensioen (te)korten is van mijn hand. Ik publiceer regelmatig in de vakliteratuur (zie op deze website onder publicaties) en doceer met regelmaat over pensioenrechtelijke onderwerpen (zie op deze website onder lezingen).

Dienstverlening

Ik ben beschikbaar als advocaat, adviseur, docent op pensioenrechtelijk gebied, mediator, voor interim opdrachten en voor onderzoek op pensioenrechtelijk gebied. Ik ben bereikbaar via info@thijssen-pensioen-informatie.nl, wt@pensioenadvocaten.nl of op +31 (0)85 303 62 16.