• Pensioen en scheiding, Monografie├źn (echt)scheidingsrecht deel 3, Sdu, 2016
    Download publicatie
  • Pensioenverevening volgens het wettelijk systeem, De Rekenregels nader beschouwd, Publicaties van de Vereniging voor Pensioenrecht nr. 10, Kluwer, 1998
    Download artikel
  • Het werkterrein van bedrijfspensioenfondsen, in Deelneming in bedrijfspensioenfondsen: verplicht of niet-verplicht, Publicaties van de Vereniging voor Pensioenrecht nr. 4, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1993, p. 13-42
    Download artikel