Rechtbank Oost-Brabant 16 december 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:7551

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening
Samenvatting: overweging ten overvloede dat indien een pensioenuitvoerder een te laat ingediend pensioenvereveningsformulier niet accepteert, partijen onderling de betalingen uit hoofde van pensioenverevening zijn verschuldigd

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Rotterdam 9 september 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:10117

Rubriek:

  • pensioen en scheiding/pensioenverevening
  • procesrecht/lijdelijkheid rechter

Samenvatting: lijfrentepolissen die volgens partijen pensioenbestemming hadden, vielen volgens het oordeel van de rechtbank gegeven voor instructie van de zaak onder de WVPS; omdat de polissen volledig gedurende het huwelijk waren opgebouwd diende de volledige waarde te worden verrekend

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Gelderland 21 oktober 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7708

Rubriek:

  • Pensioenovereenkomst/uitvoering
  • Procesrecht/kracht en gezag van gewijsde

Samenvatting: Nakomingsvordering veronderstelde pensioenovereenkomst strekkend tot onderbrenging gevorderde pensioenaanspraken bij pensioenfonds niet afgewezen op grond van kracht of gezag van gewijsde van een uitspraak in een eerdere pensioenzaak tussen werkgever en vroegere werknemer; rechtbank onbevoegd omdat werkgever in Japan is gevestigd en onduidelijk is wat de vordering inhoudt zodat de plaats waar deze moet worden uitgevoerd niet goed kan worden vastgesteld

Klik hier voor de uitspraak