Rubriek: samenloop pensioen met SV-uitkering

  • Overweging 4.3:
    • een prepensioen uitgekeerd op grond van de eigen keus om een ouderdomspensioen vervroegd te laten ingaan wordt gekort op een WW-uitkering
    • het kennelijk feit dat de uitkeringsgerechtigde in deeltijd als zelfstandige werkt betekent niet dat de korting deeltijdwerkers zou benadelen
  • Overweging 4.4: het prepensioen valt niet onder de regeling van de tien zogenaamde vrijgestelde uren

Klik hier voor de uitspraak