Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie

Overweging 4.4: verlenging van de wettelijke alimentatietermijn is uitsluitend mogelijk in bijzondere gevallen. De alimentatiegerechtigde die verlenging van de alimentatieduur verzoekt dient aan te tonen dat sprake is van een uitzonderlijke situatie die verlenging rechtvaardigt.

Overweging 4.5: de omstandigheid dat de alimentatie eindigde voordat de betalingen uit hoofde van pensioenverevening ingingen vormde, gegeven het feit dat de alimentatiegerechtigde een AOW-uitkering ontving en over vermogen beschikte, geen aanleiding de alimentatieduur te verlengen.

Klik hier voor de uitspraak