Rubriek:

  • pensioenovereenkomst/Inhoud/Pensioengrondslag
  • Pensioenovereenkomst/Wijziging pensioenregeling/Deelnemers  

Overweging 3.4.5:

  • een werkgever die een CAO volgt door middel van incorporatie in de individuele arbeidsovereenkomsten waarin de overwerkvergoeding niet uitdrukkelijk van de pensioenopbouw is uitgesloten, maar door partijen bij de CAO sinds lange tijd feitelijk wel wordt uitgesloten, kan er niet van uitgaan dat ook met zijn werknemers impliciet is overeengekomen dat de overwerkvergoeding van de pensioenopbouw is uitgesloten
  • Voor uitsluiting van de overwerkvergoeding is daarom wijziging van de individuele pensioenovereenkomsten noodzakelijk.

Overweging 3.4.6: de CAO-uitlegmethode impliceert dat aan de werkgever die de CAO volgde door incorporatie kennelijke partijbedoelingen kunnen worden tegengeworpen, omdat de overwerkvergoeding in de CAO niet was uitgesloten kon de werkgever op basis van de bedoeling van de CAO niet overgaan tot het buiten aanmerking laten van de overwerkvergoeding als onderdeel van de pensioengrondslag.

Overweging 3.4.8: de bewoordingen inhoudend dat de pensioengrondslag gelijk is aan “salaris minus franchise” zijn onvoldoende om de overwerkvergoeding van de pensioengrondslag uit te sluiten.

Klik hier voor de uitspraak