Rubriek:

  • Pensioenovereenkomst/dwaling
  • pensioenovereenkomst/inhoud/pensioengrondslag

Overweging 3.11: uit een e-mail van de werkgever waarin deze aangaf dat voor de werknemer een bepaalde pensioengrondslag zou blijven gelden kon de werknemer niet het vertrouwen ontlenen dat een latere nadelige wijziging van de pensioenregeling niet voor de werknemer zou gelden omdat aan de werknemer een buiten-reglementaire toezegging zou zijn gedaan, mede omdat in het kader van de totstandkoming van de e-mail toekomstige wijzigingen van de pensioenregeling niet aan de orde waren geweest.

Overwegingen 3.9 en 3.13: de door de werknemer gestelde dwaling diende voor rekening van de werknemer te blijven omdat in voor de werknemer toepasselijke arbeidsvoorwaarden was bepaald dat toekomstige wijzigingen van de pensioenregeling ook voor de werknemer zouden gelden.

Klik hier voor de uitspraak