Rubriek:

  • Pensioenovereenkomst/werkgeverspremie
  • Procesrecht/motiveringsgebrek

Overweging 3.29: hoewel een vergoeding voor niet genoten verlofuren contractueel als loon diende te worden beschouwd en deze vergoeding bij de pensioenberekening mede in aanmerking zou worden genomen, werd de vordering om het werkgeversaandeel in de daarmee corresponderende pensioenpremie aan de werknemer te voldoen afgewezen omdat niet was gemotiveerd waarom het werkgeversaandeel in de pensioenpremie aan de werknemer zelf in plaats van aan het pensioenfonds zou moeten worden betaald.

Klik hier voor de uitspraak