Rubriek:

 • Samenloop pensioen met SV-uitkering
 • Procesrecht (toepassing bestuurlijke lus)
 • Overweging 1: het betreft cumulatie van een Poolse (rente) uitkering met een WIA-uitkering.
 • Overweging 4:
  • Op grond van art. 73 WIA dient het Poolse pensioen te worden gekort op de WIA-uitkering, waarvoor niet van belang is dat het pensioen gedeeltelijk werd opgebouwd gedurende een periode dat Polen nog niet tot de EU behoorde.
  • Korting met terugwerkende kracht kan onder omstandigheden in strijd zijn met het rechtszekerheidsbeginsel of (andere) ongeschreven rechtsregels of algemene rechtsbeginselen.
  • Het UWV hanteert een beleidsregel inhoudend dat met terugwerkende kracht wordt gekort indien door het UWV teveel werd betaald door toedoen van de uitkeringsgerechtigde of het voor de uitkeringsgerechtigde redelijkerwijs duidelijk was of kon zijn dat een te hoog bedrag aan uitkering werd betaald.
 • Overweging 5: de rechtbank constateert dat het UWV niet had gemotiveerd waarom met terugwerkende kracht werd gekort en stelde het UWV in de gelegenheid dit motiveringsgebrek aan het bestreden besluit te herstellen (op de voet van artikel 8:51a Awb; toepassing van het beginsel van de “bestuurlijke lus”)

Klik hier voor de uitspraak