Artikelen 2018

W.P.M. Thijssen, DGA, pensioen in eigen beheer, “verboden” alimentatie en de rekening-courant (deel 1) (EB 2018/5)
W.P.M. Thijssen, DGA, pensioen in eigen beheer, “verboden” alimentatie en de rekening-courant (deel 2) EB 2018/14)

In verband met overdracht van de auteursrechten van het tweeluik aan Wolters Kluwer zijn de links (nog) niet actief. Een samenvatting van het tweeluik is opgenomen in mijn blog “DGA, pensioen in eigen beheer, “verboden” alimentatie en de rekening-courant” op deze website (klik hier voor het blog)

Artikelen 2017

Pensioen in eigen beheer - Compenseren partner? – Overleg met de Belastingdienst

Interview in PE Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, jaargang 5, nummer 4, oktober 2017
Download artikel

Artikelen 2015

Uitvoering door een verzekeraar – capita selecta, in Pensioenrecht in beweging

Publicatie van de Vereniging voor Pensioenrecht (jubileumbundel) nr. 22, Sdu, 2015, p. 159-181
Download artikel

Zekerstelling van uitkeringen door verzekeraars en pensioenfondsen

Vakblad Financiele Planning 2015, nr. 9, p. 2-8
Download artikel

Artikelen 2014

Wie betaalt de rekening voor waardeoverdracht?

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2014/22
Download artikel

Pensioenkortingen door verzekeraars en pensioenfondsen

Nederlands Juristenblad 2014, afl. 39, p. 2764-2773
Download artikel

Pensioen inzetbaar voor “wonen” en “zorg”

hoofdstuk 6 in Acht juridische analyses voor de toekomst van het Pensioenstelsel, uitgave Expertisecentrum Pensioenrecht VU, november 2014
Download artikel

Pensioenadvies bij einde uitvoeringsovereenkomst

VVP 4 februari 2014, blz. 20 en 21
Download artikel

Artikelen 2013

Pensioen (te)korten

Hoofdstuk 20 in Pensioenwet, analyse en commentaar, vierde geheel
herziene druk, juli 2013, blz. 915-950
Download artikel

Artikelen 2012

Pensioendeling in internationaal perspectief

EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2012
nr. 4, blz. 52 – 57
Download artikel

Artikelen 2011

Pensioenverrekening nader uitgewerkt

EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2011
nr. 4, blz. 59 – 63
Download artikel

Pensioenverrekening

EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2011
Nr. 1 blz. 9-13
Download artikel

Artikelen 2010

Pensioenverevening

EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2010
nr. 9, blz. 143-147
Download artikel

Het pensioen van de dga bij scheiding

EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2010
nr. 6, blz. 99-102
Download artikel

Pensioen en alimentatie

EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, 2010
nr. 4, blz. 62-66
Download artikel

Artikelen 2009

Pensioenverweer: terug van weggeweest?

EB Tijdschrift voor scheidingsrecht 2009,
nr. 10, blz. 168-170
Download artikel

Artikelen 2006

Kostwinnersfranchise in aanvullende pensioenregelingen

Sociaal Recht 2006, nr. 7/8, blz. 244-247
Download artikel

Alleenstaanden franchise in aanvullende pensioenregelingen

Sociaal Recht 2006, nr. 9, blz. 278-279
Download artikel

Artikelen 2005

Pensioenrecht wel taai, niet saai

Advocatie.nl, 15 juni 2005
Download artikel

Artikelen 2004

Verzekeringsplicht voor recht op uitbetaling van ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen in eigen beheer?

EchtscheidingsBulletin 2004, afl. 6, blz. 90-92
Download artikel

Uitzendkrachten en pensioenregelingen

Sociaal Recht 2004, nr. 6, blz. 247-249
Download artikel

Afkoop prepensioen

Sociaal Recht 2004, nr. 10, blz. 355-357
Download artikel

Artikelen 2003

Resterende rechtsvragen na Boon/Van Loon

EB Klassiek 2003, blz. 69-76
Download artikel

Geen verval arbeidsongeschiktheidspensioen bij uitdiensttreding in referteperiode

Sociaal Recht 2003, nr. 9, blz. 288-290
Download artikel

Artikelen 2002

Wet Overgang van Onderneming aangescherpt voor pensioen

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2002, afl. 4, blz. 117-121
Download artikel

Vooral de hybride regelingen kunnen problemen gaan geven

Pensioen Advies 2002, nr. 10, blz. 8-13
Download artikel

Artikelen 2001

Pensioenrecht en advocatuur
Gids voor de Rechtenstudie en Juridische Beroepen 2001

Tijdstippen, termijnen en duurvereisten in de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding

Echtscheidingsbulletin 2001, nr. 3, blz. 41-43
Download artikel

De markt voor vrijwillige pensioenvoorzieningen

Reflector 2001, nr. 7/8, blz. 33-36
Download artikel

Interview met de pensioenrechtadvocaten mr. Blom en mr. Thijssen, Van Blom en Thijssen Advocaten in Nieuwegein

Balie Bulletin Utrecht, nr. 4, blz. 20-23
Download artikel

Artikelen 2000

Waardeoverdracht in de “nieuwe” PSW

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2000, afl. 3, blz. 45-49
Download artikel

Van verplicht gesteld naar individueel pensioen

Het Verzekerings-Archief 2000, nr. 1/2, blz. 36-44
Download artikel

Nogmaals: grensoverschrijdende pensioenverevening

Echtscheidingsbulletin 2000, nr. 9, blz. 1-4
Download artikel

Artikelen 1999

Grensoverschrijdende pensioenverevening

Echtscheidingsbulletin 1999, nr. 2, blz. 4-7
Download artikel

Artikelen 1998

Geen pensioenverevening, geen pensioenverrekening

EchtscheidingBulletin 1998, nr. 6, blz. 1-4
Download artikel

Affinanciering van pensioen bij ontslag

ArbeidsRecht 1998, nr. 26, blz. 3-6
Download artikel

Internationale waardeoverdracht

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 1998, afl. 5, blz. 154-156
Download artikel

Pensioenverevening volgens het wettelijk systeem, De Rekenregels nader beschouwd

Publicatie van de Vereniging voor Pensioenrecht 1998, nr. 10
Download artikel

Artikelen 1997

Het afromen van overschotten van ondernemingspensioenfondsen

Vennootschap & Onderneming 1997, afl. 3, blz. 26-28
Download artikel

Bespreking van E.A. Whiteford, Adapting to Change, Occupational Pension Schemes, Women and Migrant Workers, Kluwer Sovac, Series on Social Security 1996

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 1997, aflevering 5, blz. 111-113
Download artikel

Procederen in Pensioenzaken

Vademecum Burgerlijk Procesrecht, losbladige editie, hoofdstuk III 18, Gouda Quint BV
Download artikel

Artikelen 1996

Flexibele pensionering: problemen na “Witteveen”

Weekblad fiscaal recht 1996, nr. 6187, blz. 294-302
Download artikel

Knelpunten in de pensioenpraktijk

Reflector 1996, nr. 2, blz. 8-19
Download artikel

Artikelen 1995

Meer duidelijkheid voor deeltijdwerkers en over het overgangsrecht

Reflector 1995, nr. 1, blz. 13-16
Download artikel

EG-richtlijn mist horizontale werking: pensioenregeling gaat niet over bij bedrijfsovergang

ArbeidsRecht 1995, nr. 3, blz. 13-15
Download artikel

Vrijstelling van verplichte deelneming aan het beroepspensioenfonds voor fysiotherapeuten bevochten – het standpunt van de Europese Commissie

Pensioen & Praktijk 1995, nr. 6, blz. 26-27
Download artikel

Artikelen 1994

WAO vervangende verzekeringen en de afbakening van het terrein voor verzekeraars en pensioenfondsen

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 1994, afl. 1, blz. 4-11
Artikel downloaden

Premie voor affinanciering van pensioen is boedelschuld

Advocatenblad 1994, nr. 6, blz. 229-231
Artikel downloaden

Vrijstelling van verplichte deelneming aan het beroepspensioenfonds voor fysiotherapeuten bevochten

Pensioen & Praktijk 1994, nr. 3, blz. 16-23
Artikel downloaden

Reactie van een lezer naar aanleiding van “de rechten van een beslaglegger op een polis van levensverzekering” door mw. mr. A.Jethoe-Ramsoedh

De Beursbengel 1994, nr. 623, blz. 26-27 met rectificatie
in De Beursbengel 1994, nr. 624, blz. 23
Artikel downloaden

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in aanvullende pensioenregelingen

ArbeidsRecht 1994, nr. 4, blz. 5-7
Artikel downloaden

Wijzigingen van de Pensioen- en spaarfondsenwet

ArbeidsRecht 1994, nr. 8/9, blz. 5-9
Artikel downloaden

Hof van Justitie EG doet uitspraak in pensioenzaken: deeltijdwerkers kunnen alsnog pensioenrechten vorderen

ArbeidsRecht 1994, nr. 11, blz. 9-12
Artikel downloaden

Discriminatie in pensioenregelingen: het eind van een rechtsontwikkeling in zicht?

Advocatenblad 1994, nr. 23, blz. 1000-1007
Artikel downloaden

Artikelen 1993

Arrondissementsrechtbank Utrecht 12 februari 1992, Premievrijstelling vóór ingang WAO-uitkering

Pensioen & Praktijk 1993, nr. 3, blz. 21-22
Artikel downloaden

Het werkterrein van bedrijfspensioenfondsen, in “Deelneming in bedrijfspensioenfondsen verplicht of niet-verplicht?”

Publicatie nr. 4 van de Vereniging voor Pensioenrecht,
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1993
Artikel downloaden

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in pensioenregelingen (deel 1)

De Beursbengel 1993, nr. 613, blz. 4-8
Artikel downloaden

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in pensioenregelingen (deel 2 en slot)

De Beursbengel 1993, nr. 614, blz. 4-5
Artikel downloaden

Het WAO-gat: wie mag wat verzekeren?

Reflector 1993, nr. 10, blz. 9-12
Artikel downloaden

Uitkeren van een overschot bij waarde-overdracht

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 1993, blz. 99-104
Artikel downloaden

Nabestaandenpensioen moet als “beloning” worden beschouwd

Verzekerings Magazine 1993, nr. 44, blz 42-43
Artikel downloaden

De ondergang van DAF

Verzekerings Magazine 1993, blz. 25-26
Artikel downloaden

Meer duidelijkheid over gelijke behandeling van mannen en vrouwen in Pensioenregelingen

Reflector 1993, nr. 11, blz. 8-11
Artikel downloaden

Pensioenregeling moet de arbeidsparticipatie van ouderen bevorderen

Tendensen 1993, nr. 45, blz. 1, 6-7
Artikel downloaden

Boekbespreking W.E.M. Leclercq

Levensverzekering in het (nieuwe) vermogensrecht, civiel- en fiscaalrechtelijke beschouwingen naar aanleiding van de zogenoemde leer van het oorspronkelijke en de leer van het afgeleide recht van de begunstigde bij overeenkomsten van levensverzekering, dissertatie, Koninklijke Vermande BV, Lelystad, 1991, 224 blz. Het Verzekerings-Archief 1993, nr. 3, blz. 323-338
Artikel downloaden

Artikelen 1992

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de aanvullende pensioenregelingen

De NBvA Stem, maart 1992, blz. 27-33
Artikel downloaden

Van Algemene Weduwen- en Wezenwet naar Algemene Nabestaanden Wet

De NBvA Stem, april 1992, blz. 13-15
Artikel downloaden

Een overzicht tot 1992, Ontwikkelingen op pensioengebied

Jaardossier Pensioenen en levensverzekeringen 1992, blz. 237-301 (met uitgebreide literatuurlijst)
Artikel downloaden

De gevolgen van faillissement voor backservicepremie

Advocatenblad 1992, nr. 12, 347-354
Artikel downloaden

Pensioenpremie verschuldigd na ontslag is boedelschuld

Advocatenblad 1992, nr. 13, blz. 386-388
Artikel downloaden

De gevolgen van fusie voor pensioenrechten

De Naamloze Vennootschap 1992, nr. 6, blz. 130-135 (kort besproken in het Nederlands Juristenblad 1992, blz. 870)
Artikel downloaden

Fusies: ook de pensioenadviseur heeft ermee te maken

Medeauteur: Drs. B.F. Hoogsteen
Pensioen Advies 1992, nr. 8, blz. 42-44
Artikel downloaden

Bedrijfspensioenfondsen en het mededingingsrecht

Pensioen & Praktijk 1992, nr. 11, blz. 14-17
Artikel downloaden

Artikelen 1991

VUT-regelingen in het particuliere bedrijfsleven

Reflector 1991, nr. 2, blz. 40-43
Artikel downloaden

Flexibele pensionering

Reflector 1991, nr. 3, blz. 41-43
Artikel downloaden

De juridische afdeling van de pensioenverzekeraar

Pensioen Advies 1991, nr. 2, blz. 32-34
Artikel downloaden

Het SER-advies Pensioenproblematiek, een “Tussenbalans” in de discussie over pensioenen

Het Verzekerings-Archief 1991, blz. 209-240 (kort besproken in
Het Verzekeringsblad van 7 november 1991, blz. 1589)
Artikel downloaden

Het zelfstandig recht op uitbetaling uit het voorstel van Wet verevening pensioenrechten bij scheiding: een civielrechtelijk gedrocht

Ars Aequi 1991, nr. 11, blz. 998-1003
Artikel downloaden

De Pensioennota

De Beursbengel 1991, nr. 596, blz. 391-395
Artikel downloaden

Artikelen 1990

Fiscale aspecten van pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof

Weekblad voor fiscaal recht 1990, nr. 5901, blz. 172-178
Artikel downloaden

Ouderschapsverlof, in het bijzonder met betrekking tot de pensioenopbouw

Nederlands tijdschrift voor sociaal recht 1990, nr. 2, blz. 45-52
Artikel downloaden

Pensioen en faillissement

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 1990, afl. 4, blz. 80-83
Artikel downloaden

Partnerpensioen: Ook voor ouderen!

Nederlands Juristenblad 1990 (special “Nestor”), blz. 1806-1813
Artikel downloaden

Artikelen 1989

Partnerpensioen

De Beursbengel 1989, nr. 568, blz. 144-147
Artikel downloaden

Artikelen 1988

Bespreking van Prof. mr. M.J.A. van Mourik, Partnerpensioen? (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,1987)

Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken april 1988, blz. 56-60
Artikel downloaden